Afdrukken

BEGELEIDING EN INFORMATIE

U kunt ten allen tijde rekenen op ondersteuning van uw contactpersoon als u vragen, opmerkingen of problemen heeft.

Ook is de Begeleidersdag een steuntje in de rug. U krijgt daar een uitnodiging voor en er wordt van u verwacht dat u daarbij aanwezig bent. Op deze dag wisselt u met andere begeleiders ervaringen uit, helpt elkaar door ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Daarnaast is het altijd leuk om ideeën op te doen. Daarnaast kunt u tijdens de Begeleidersdag interessante lezingen volgen, die vooral bedoeld zijn u meer achtergrond informatie te geven over anderstaligen en taalverwerving. Thema's als interculturele communicatie en Nederlands als tweede taal worden bijvoorbeeld behandeld.

Mochten zich in de proefperiode moeilijkheden of onduidelijkheden voordoen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon.
Als u na de proefperiode het contact voortzet, zal uw contactpersoon ongeveer één keer in de twee, drie maanden even informeren hoe het gaat. Natuurlijk kunt u tussentijds altijd zelf contact opnemen.
De contactpersonen van SamenSpraak zijn te bereiken op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur via het telefoonnummer: 06-19600633.
U kunt SamenSpraak altijd een mailtje sturen (zie hieronder) ter attentie van uw contactpersoon. Bedenk daarbij dat uw contactpersoon niet elke week op het SamenSpraak-kantoor aanwezig is. Het kan dus enige tijd duren voordat uw e-mail beantwoord wordt.

 MATERIAAL

Wanneer u behoefte heeft aan meer materiaal om uw Samenspraak-contact inhoud te geven, zijn er de volgende mogelijkheden:
Bij het SamenSpraakkantoor kunt u een aantal relevante boeken inzien, gericht op het bevorderen van de spreekvaardigheid van anderstaligen.
Ook kunt u als vrijwilliger van SamenSpraak gebruik maken van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

In de Openbare Bibliotheek kunt u materialen lenen die nuttig kunnen zijn voor uw SamenSpraak contact. Op de Centrale Bibliotheek op de 5e etage is de grootste collectie docentenmateriaal en materiaal voor de cursisten (NL-plein). Op alle andere vestigingen zijn ook materialen beschikbaar op de NL-pleinen of -punten. Indien u nog niet lid bent van de OBA dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij kunnen per jaar 10 gratis kaarten weggeven aan SamenSpraak begeleiders.

    OBA Centraal: Oosterdoksstraat 110, telefoon: 020-5230900.
    OBA Indische Buurt, Javaplein 2, telefoon: 020 6681565.
    OBA Linnaeus Linnaeusstraat 44, telefoon:  020 6940773.


  TIPS

SAMENSPRAAK: HOE DOE JE DAT?

Informele taalverwerving
Onderstaande regels, tips zijn onder andere afkomstig van professor R. Appel, hoogleraar tweede taalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt onderscheid tussen:
1. Gestuurd een taal leren: met oefeningen en lessen.
2. Ongestuurd een taal leren: zoals kinderen een taal leren: zonder boeken, maar omringd door mensen die hun best doen met het kind in contact te komen.
Bij ongestuurd een taal leren ligt de nadruk op communicatie, op elkaar begrijpen, op de inhoud van de taal. Kortom, op integratie.

Naarmate mensen meer gemotiveerd zijn om te communiceren met de andere taalgemeenschap zal deze ongestuurde taalverwerving beter gaan. Daarom is het belangrijk een goed contact op te bouwen, vertrouwen te winnen, goed te luisteren naar wat mensen bezighoudt.

Daarom is het belangrijk niet constant te verbeteren. Als mensen bang zijn fouten te maken stagneert de communicatie. Zorg ervoor niet in de verleiding te komen een andere dan de Nederlandse taal te spreken.

12 gouden regels:
1. Praat correct maar eenvoudig (niet het brabbeltaaltje van kinderen overnemen).
2. Spreek langzaam.
3. Laat woordgrenzen horen.
4. Ga niet in op dubbele betekenissen van een woord. Als het kopje (om uit te drinken) aan de orde is, begin dan niet tegelijk over de andere betekenis (hoofdje).
5. Vermijd figuurlijk taalgebruik. Dat zal niet eenvoudig zijn. De taal zit er vol mee: ’Hoe loopt het bij jullie?’, ’Een blik op de klok werpen’, enz.
6. Beperk je tot één onderwerp. Duidelijk afgesproken (en eventueel voorbereid). Men weet dan in welke richting de betekenis van woorden, van het gesprek gaat.
7. Vermijd dat men ja of nee kan antwoorden. (zonder dat duidelijk is of men de vraag begrepen heeft). Dus niet: ’Ben je met de tram gekomen?’, maar: ’Hoe ben je hier gekomen’.
8. Verbeter niet teveel: het gaat om de communicatie, om begrijpen. Demotiveer de mensen niet.
9. Maak zoveel mogelijk impliciete correcties. Zeg niet: ’Dat doe je fout’, maar herhaal de zin op de juiste manier. Zeg na de opmerking: ’Ik maken de afwas’: ’O, jij doet de afwas’.
10. Gebruik, bij beginnelingen, verschillende methodieken.
Praat niet alleen. Laat mensen gebruiksvoorwerpen tekenen, aanwijzen, beetpakken. Ga daartoe eens naar een warenhuis, naar een markt, naar een museum, etc.
Laat mensen handelingen ook verrichten (ik sta op, ik ga zitten, ik geef een hand).
11. Men beheerst een taal sneller passief dan actief.
’Hoe heet dat ding (kopje)”is moeilijker dan: “wijs (temidden van drie voorwerpen) het kopje aan”.
12. Tot slot: staar je niet blind op resultaten, productie.
Realiseer je dat communicatie met iemand uit de Nederlandse samenleving voor de betrokkenen vaak al veel betekent. Dit vormt de basis voor verdere contacten, integratie, en taalverwerving. Realiseer je dat bij het leren begrijpen van het Nederlands, de passieve taalverkering eerst komt en tijd kost. Pas daarna kunnen anderstaligen zich echt gaan ontwikkelen in het (vlot) spreken van de taal. Om per gesprek toch het gevoel te krijgen dat u resultaat heeft geboekt, kunt van tevoren een doel voor uzelf en de anderstalige stellen. Zo voorkomt u dat u en de anderstalige afdwalen, er geen leereffect is en het gesprek chaotisch verloopt.

Tips van begeleiders:
Verschillende manieren om tot samenspraak te komen.

    Samen wat doen.
    Samen musea bezoeken.
    Samen winkelen.
    Samen koken.
    Een rollenspel spelen.
    Vraag en antwoordspelletjes doen.
    Fietsen leren in een park waardoor gespreksstof ontstaat.
    Samen oefenen telefoongesprekken te voeren.
    Scrabblelen.
    Samen kleding maken.
    Tijdens een wandeling de anderstalige laten vragen, ’Hoe laat is het?’ en ’Waar is de bibliotheek?’.

Gespreksonderwerpen:

    Praten over eigen land en Nederland.
    Praten over mijn en haar/zijn leefsituatie.
    Bespreken van situaties thuis, op straat en op de markt.
    Praten over alledaagse dingen.
    Praten over alles in en om de keuken: waar belangstelling voor bestaat.
    Praten over gebeurtenissen in Amsterdam.
    Klokkijken oefenen.
    Spreekwoorden bespreken.
    Zinnen en woorden oefenen die de hele dag gebruikt worden.
    Wekelijks bespreken: welke vragen, problemen sinds de vorige keer.
    Huiswerk dat de anderstalige b.v. op het ROC moet maken kan ook een interessant onderwerp zijn.

Materiaal als aanleiding voor een gesprek:

    Krant, tijdschrift, buurtbladen, boeken, beeldwoordenboek, kinderboeken, gedichtjes van Annie M.G. Schmidt.
    Nederlandse liedjes, kinderliedjes.
    Diverse reclamefolders met veel plaatjes, foto's.
    Kookboek met plaatjes van groente, fruit, vis, etc.
    Toeristische atlas: waar komt u vandaan.
    Eenvoudige, door de anderstalige zelf geschreven verhaaltjes.
    Zelf gemaakte tekeningetjes rondom een te bespreken situatie.
    Zelf voorlezen en laten voorlezen en dan vragen waar het over ging.
    Samen hardop een boek lezen en ingaan op onbekende uitdrukkingen.
    Taalprogramma's op de computer: kijk hiervoor bv. op www.taalklas.nl. Je kunt je gratis aanmelden. Ook zijn er in de openbare bibliotheek NL-pleinen.
    Schrijven als basis voor een gesprek
    Een briefwisseling en die vervolgens bespreken.
    Samen een boodschappenlijstje maken of  formulieren invullen.
    E-mailen (b.v. met familie in het buitenland).
    Bespreken van dagboek of op cassettebandje ingesproken dagelijkse gebeurtenissen.
    Dicteren van teksten.
    Verslag je schrijven: laat de anderstalige elke keer een verslagje maken van wat jullie bespreken.
    Wekelijks bespreken: welke vragen, problemen sinds de vorige keer.

 

SamenSpraak Oost

Van 't Hofflaan 29 A

1097 EM Amsterdam

Telefoonnummer: 06-19600633

 

Telefonisch bereikbaar: maandag en woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.


SamenSpraak Oost heeft  taalcoaches hard nodig!
Maak een anderstalige buurtbewoner wegwijs in het Nederlands! Momenteel is er een wachtlijst van mensen die op zoek zijn naar een taalcoach. Word taalcoach en meld je aan!