AfdrukkenSamenspraak
samenspraaklogo oost

Maak een anderstalige wegwijs in het Nederlands!

Lees meer >


We doen het Samen

wedoenhetsamenlogoWe doen het Samen is een werkgroep van bewoners die bemiddelt tussen bewoners van het stadsdeel van 55 jaar en ouder die samen iets gezelligs willen doen. Zo worden er wandel- en fietstochtjes  georganiseerd, koffieochtenden (Koffieleutjes), computerlessen, gymnastieklessen en nog veel meer leuke activiteiten. 

Lees meer >


Samen in de bus

Vrijwel iedere maand organiseert deze werkgroep een busreis naar een leuke bestemming in Nederland.

Lees meer >


Amsteldorp Actiefaa1

Amsteldorp Actief is een groep actieve vrijwilligers uit Amsteldorp die buurtbewoners wil activeren zelf een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de buurt.
Het hoofddoel van Amsteldorp Actief is het opzetten en uitvoeren van buurtprojecten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Met deze projecten willen zij de sociale participatie en de communicatie onderling in de wijk bevorderen.

Lees meer >


speeltuinfrklSpeeltuincomité Frankendael

Speeltuin Frankendael is één van de mooiste speeltuinen in Amsterdam. Na het besluit van het Stadsdeel en Dynamo om geen toezicht meer te houden op deze speeltuin, hebben bewoners een werkgroep gevormd om de speeltuin in stand te houden.

Lees meer >


#Dwarsdwars

De voortzetting van Dwars door de Buurt is een onafhankelijke buurtkrant voor een deel van Oost. Vanaf 1 januari 2013 wordt de krant volledig gemaakt en geleid door vrijwilligers. Het WijkopbouworgaanOost ondersteunt Dwars.

Lees meer >


 

Welzijn