Afdrukken

BIJEENKOMSTEN

Het Wijkopbouworgaan Oost organiseert regelmatig bijeenkomsten van bewoners.
Van oudsher zijn er natuurlijk de Wijkraadvergaderingen.
In principe komt de Wijkraad iedere twee maanden bij elkaar op de laatste woensdag van de maand. In verband met de beschikbaarheid van vergaderruimte kan de wijkraadvergadering soms een week eerder plaatsvinden of naar een andere dag verplaatst worden.
De vergaderingen zijn openbaar.
Er kunnen ook extra Wijkraadvergaderingen worden ingelast wanneer bewoners daar behoefte aan hebben.

Daarnaast organiseert het Wijkopbouworgaan ook thema-avonden over onderwerpen die voor bewoners van belang zijn.

Wie interesse heeft om onze bijeenkomsten bij te wonen kan zich hier (via het contactformulier) opgeven. U wordt dan op onze mailinglijst geplaatst.

 

Aankondigingen:

*

Volgende Wijkraadbijeenkomst :

In principe organiseert het Wijkopbouworgaan tegenwoordig tweemaandelijks een BUURTBOOST i.p.v. een Wijkraad. Door corona zijn buurtboosts en wijkraadvergaderingen helaas al een tijd niet mogelijk.
De datum van de volgende Buurtboost wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Zie onze homepagina voor de aankondiging.

*

*

Openbare vergadering Ouderen Adviesraad Oost: eerste donderdag van de maand, 14 uur in Raadzaal Stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaatplein 2. 

De OAR-Oost houdt zich bezig met alle aangelegenheden voor 55-plussers in ons Stadsdeel.Logo OAR
Tevens zijn wij op zoek naar mensen uit Oost die zich willen inzetten voor onze vereniging.
- Onderhouden en bijwerken van onze website
- Contactpersonen in / voor alle buurten in Oost
- Medewerking of organiseren voor themabijeenkomsten (in jouw buurt)
- Onderhouden van e-mail adressen en het versturen van onze digitale post

Zie voor informatie ook hier

*

Verslagen van bijeenkomsten staan in het Archief