Burgerinitiatief over de lokale democratie

Een groep vrijwilligers die actief betrokken zijn bij wijk- en buurtcentra wil een brede discussie over de lokale democratie. Zij maken zich ernstig zorgen over de wijze waarop de stadsdeelbesturen omgaan met burgerparticipatie. De stadsdelen hebben samen met de grote welzijnsorganisaties de afgelopen jaren de activiteiten van vrijwilligers en wijk- en buurtorganisaties steeds meer bemoeilijkt en onmogelijk gemaakt. De nota die zij hebben opgesteld, is hier te lezen en te downloaden.

Het Wijkopbouworgaan ondersteunt dit initiatief. In de Wijkraadvergadering van 30 mei heeft Herman van Wissen van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, één van de initiatiefnemers, de nota toegelicht. De bedoeling is aan het eind van het jaar een referendum te houden, waarin Amsterdammers zich kunnen uitspreken over de vorm van het lokale bestuur vanaf 2014, wanneer mogelijk er geen stadsdeelbesturen meer zullen zijn. Tot die tijd zullen er nog discussies gevoerd worden over welke alternatieven van bestuursvormen er precies voorgesteld zullen worden. Zodra er discussiebijeenkomsten in Oost worden georganiseerd zal dat meteen worden doorgegeven.
Zie ook Themabijeenkomsten>

De Burgerinitiatiefgroep heeft een zienswijze opgesteld naar aanleiding van het besluit van B&W van Amsterdam van 7 maart jl over het bestuurlijk stelsel. De zienswijze staat hier>

Eind april is er door het Burgerinitiatief i.s.m. andere organisaties ook een manifest gepubliceerd. Het manifest kunt u hier lezen>< Terug